فیلم های آموزشی تعمیر و نگهداری

غرب و شمال تهران ۴۴۱۱۸۸۰۳​ ، ۴۴۱۴۳۳۴۲ ، مرکز و شرق تهران ۳۳۰۲۰۱۰۹

نمایندگی تعمیرات و خدمات پس از فروش پکیج ⇓

آموزش سرویس و نگهداری پکیج و رادیاتور ⇓

بررسی خطاها یا ارور های پکیج ایران رادیاتور و بوتان ⇓

بررسی کدهای ارور یا خطا انواع کولر گازی و داکت اسپلیت ⇓