ارور یا خطا کولر گازی ال جی

غرب و شمال تهران ۴۴۱۱۸۸۰۳​ ، ۴۴۱۴۳۳۴۲ ، مرکز و شرق تهران ۳۳۰۲۰۱۰۹

ارور یا خطا کولر گازی ال جی – مدل اینورتر

کد خطا CH01شرح خطا: سنسور هوای داخلی. – کد خطا ۲CH0شرح خطا: سنسور لوله ورودی یونیت داخلی. – کد خطا CH05شرح خطا: قطع یا مختل شدن ارتباط بین واحد داخلی و بیرونی بیش از ۳ دقیقه. – کد خطا CH05شرح خطا: ارتباط واحد داخلی و بیرونی – دیتای ارسالی از واحد داخلی به مدت ۳ دقیقه دریافت نشود – کد خطا CH06 شرح خطا : سنسور لوله خروجی یونیت داخلی. – کد خطا CH09شرح خطا: مشکل این ارور از برد آپشن می باشد- بررسی سیم های ارتباطی به برد آپشن و در آخر ایراد از مدار برد. – کد خطا ۱۰ CHشرح خطا : ایراد موتور فن داخلی. – کد خطا ۱۲ CHشرح خطا : سنسور لوله وسط یونیت داخلی.

کد خطا ۲۱ CHشرح خطا : ولتاژ بالا DC – کد خطا CH22شرح خطا: جریان ورودی بیشتر از مقدار تعیین شده است CT2 – کد خطا CH23شرح خطا : کمتر از rms 7 ولتاژ پایین خط DC – کد خطا CH26شرح خطا : جریان فازی – کد خطا CH27شرح خطا: ارور جریان بالای خطای PSC – کد خطا CH29شرح خطا: ارور جریان بالای فاز کمپرسور – کد خطا CH32شرح خطا: دمای بالای لوله دهش کمپرسور (۱۰۵ درجه سانتی گراد (۲۲۱ فارنهایت)) – کد خطا CH40شرح خطا: مشکل از به وجود آمدن خرابی سنسور CT باز و یا اتصالی می باشد مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – تعویض سنسور – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده.

کد خطا CH41شرح خطا : سنسور لوله دهش ( کمپرسور اینورتر ) – کد خطا CH44شرح خطا: سنسور دمای هوا – کد خطا CH45شرح خطا : سنسور لوله کندانسور. – کد خطا CH46شرح خطا : سنسور لوله مکش. – کد خطا CH53شرح خطا : ارتباط واحد داخلی و بیرونی – دیتای ارسالی از واحد داخلی به مدت ۳ دقیقه دریافت نشود – کد خطا CH60 – شرح خطا: بررسی EEPROM. – کد خطا CH61شرح خطا: دمای بالای سنسور لوله کندانسور ( ۶۳ درجه سانتی گراد (۴۵ درجه فارنهایت) – کد خطا CH62شرح خطا: دمای بالای برد هیت سینک بیرونی – کد خطا CH65شرح خطا: سنسور هیت سینک – کد خطا CH67شرح خطا: سیگنال برگشتی (فیدبک) کار کرد فن BLDC وجود ندارد.

مدل اینورتر تک عددی گلدیران – کد خطا ۱ شرح خطا: خطای سنسور هوای داخل دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست. – کد خطا ۱۰شرح خطا: این خطا مربوط است به موتور فن داخلی – مقدار مقاومت فن بررسی شود – خرابی برد الکترونیک – سیم های سوکت موتور فن چک شود. – کد خطا ۱۲ شرح خطا: خطای سنسور لوله میانی اوپراتور دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است- مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست ۵ کیلو اهم باشد. – کد خطا ۲شرح خطا: اشکال در سنسور لوله ورودی پنل داخلی باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت سنسور لوله ورودی چک شود اهم صحیح ۵ کیلو می باشد.

کد خطا ۲۱شرح خطا: مشکل در ولتاژ DC بالای برد الکترونیک می باشد – خرابی قفل شدن کمپرسور – خرابی برد – اتصال نادرست فازها W-V-U – شرایط اورلود در دستگاه وجود دارد. – کد خطا ۲۲شرح خطا : اشکال از جریان ورودی بیشتر از حد تعیین شده ولتاژ می باشد – خطای ولتاژ ورودی ولتاژ پایین – خرابی اورلود – خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه. – کد خطا ۲۳شرح خطا: خرابی ولتاژ ورودی پایین لینک DC – خرابی برد الکترونیک سوختگی قطعه ای در مدار برد اصلی – کد خطا ۲۶شرح خطا : این خطا مربوط است به موقعیت کمپرسور – سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه IMP – آسیب دیدگی برد الکترونیک.

کد خطا ۲۷شرح خطا : اشکال از خرابی PSC شرایط اورلود – خرابی راکتور – سوختگی قطعاتی روی برد دستگاه PSC – آسیب دیدگی مدار برد الکترونیک – کد خطا ۲۹شرح خطا : این خطا مربوط است به جریان زیاد کمپرسور سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود شدن – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز – کد خطا ۳۲شرح خطا : این خطا مربوط می شود به دما بیش از حد لوله دهش خرابی سنسور دهش کمپرسور مقدار مقاومت ۲۰۰ کیلو اهم – نشتی مبرد – حالت اورلود – کد خطا ۴۰شرح خطا : مشکل از به وجود آمدن خرابی سنسور CT باز و یا اتصالی می باشد مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – تعویض سنسور – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده.

کد خطا ۴۱شرح خطا: اشکال از خطای سنسور لوله دهش کمپرسور باز و یا اتصال دارد – مقدار اهم سنسور ۲۰۰ کیلو اهم صحیح می باشد – خرابی سنسور لوله دهش کمپرسور. – کد خطا ۴۴شرح خطا: خطای سنسور هوای بیرونی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور ۱۰ کیلو اهم صحیح می باشد- معیوب بودن سنسور هوای بیرونی کندانسور دستگاه – کد خطا ۴۵شرح خطا : این خطا مربوط می شود به سنسور لوله میانی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور ۵ کیلو اهم صحیح می باشد – معیوب بودن سنسور لوله میانی کندانسور دستگاه. – کد خطا ۴۸شرح خطا: این خطا مربوط می شود به لوله خروجی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد.

کد خطا ۵شرح خطا: این خطا اشکال در ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد – کابل شیلد و ارت نویز چک شود- خرابی برد الکترونیک – خرابی راکتور – ولتاژ ورودی نامناسب می باشد – کد خطا ۵۳ شرح خطا: مشکل از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد – کابل شیلد و ارت نویز چک شود – خرابی مدار برد الکترونیک – سوختگی خرابی راکتور – ولتاژ ورودی نامناسب می باشد. – کد خطا ۶شرح خطا : مشکل از سنسور لوله خروجی دستگاه داخلی است باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت سنسور چک شود اهم صحیح می بایست ۵ کیلو اهم باشد رنگ کنداکتور قرمز. – کد خطا ۶۰شرح خطا : اشکال از خرابی ایپیرام مدار برد الکترونیک بیرونی دستگاه می باشد – اتصال نادرست و یا سوختگی ایپیرام.

کد خطا ۶۱شرح خطا : این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله کندانسور حالت اورلود – کثیفی کویل کندانسور – خرابی EEV و یا سوکت آن و وضعیت قرارگیری آن – خرابی سنسور لوله کندانسور مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی برد الکترونیک – کد خطا ۶۲شرح خطا: این خطا مربوط می شود به دما بیش از حد هیت سنک حالت اورلود – اتصال نادرست هیت سنک – خرابی مدار برد الکترونیک. – کد خطا ۶۷شرح خطا: این خطا مربوط است به موتور فن BLDC بیرونی – سوختگی موتور فن مقدار مقاومت موتور فن بررسی شود – اتصال پایه های سوکت مورد بررسی قرار گیرد- خرابی مدار برد الکترونیک. – کد خطا ۹شرح خطا: اشکال در ایپیرام دستگاه داخلی می باشد – خرابی برد الکترونیک آپشن داخلی اتصال نادرست – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده.

کد خطا ۱شرح خطا: قطع یا مختل شدن ارتباط بین واحد داخلی و بیرونی بیش از ۳ دقیقه. – مدل معمولی – کد خطا ۱شرح خطا: خطای سنسور داخلی. – کد خطا ۱۰شرح خطا: خطای موتور فن. – کد خطا ۱۲ شرح خطا: خطای سنسور لوله میانی. – کد خطا ۲ – شرح خطا: خطای سنسور پایپ داخلی. – کد خطا ۲۲شرح خطا: اورلود جریان ورودی بیش از حد انتظار. – کد خطا ۲۳ شرح خطا: ولتاژ پایین DC – احتمال سوختگی قطعه ای در برد. – کد خطا ۲۶شرح خطا: فشار بالا احتمال قفل کردن کمپرسور. – کد خطا ۵ شرح خطا: خطای ارتباطی – کابل فرمان و سیم ارت چک شود. – کد خطا ۶ شرح خطا: خطای سنسور پایپ خارجی – کد خطا ۹شرح خطا: خطای برنامه برد – دستگاه خارجی error.

مدل چراغ دار – یونیت خارجی – کد خطا : دو بار سبز دو بار قرمز – شرح خطا : مبدل جریان زیاد – کد خطا : دو بار سبز سه بار قرمز – شرح خطا : دمای بیش از حد لوله تخلیه – کد خطا : دو بار سبز شش بار قرمز – شرح خطا: دمای بیش از هیت سینک – کد خطا : سه بار سبز دو بار قرمز – شرح خطا: ولتاژ پایین. – کد خطا : سه بار سبز شش بار قرمز – شرح خطا: دمای پایین لوله – کد خطا : سه بار سبز پنج بار قرمز – شرح خطا : اشکال در ارتباط بین یونیت داخلی و بیرونی. – کد خطا : شش بار سبز دو بار قرمز – شرح خطا : خطای موقعیت کمپرسور DC – کد خطا : شش بار قرمز – شرح خطا: خطای چک سام ایپرام دستگاه بیرونی – کد خطا: نه بار سبز دو بار قرمز – شرح خطا : جریان زیاد کمپرسور – کد خطا : هشت بار سبز چهار بار قرمز – شرح خطا : سنسور لوله خروجی کندانسور.

کد خطا : هفت بار سبز دو بار قرمز – شرح خطا: خرابی PSC – کد خطا : هفت بار سبز شش بار قرمز – شرح خطا : قفل شدن فن بیرون BLDC – کد خطا : پنج بار سبز شش بار قرمز – شرح خطا: سنسور هیت سینک اتصال ندارد – کد خطا : پنج بار سبز چهار بار قرمز – شرح خطا: سنسور لوله میانی کندانسور – کد خطا : چهار بار سبز چهار بار قرمز – شرح خطا: سنسور محیط بیرونی – کد خطا : چهار بار قرمز – شرح خطا : سنسور CT باز است – کد خطا : یک بار سبز دو بار قرمز – شرح خطا : DC Peak. – کد خطا : یک بار سبز سه بار قرمز – شرح خطا : خطای CT پایین – کد خطا : یک بار سبز شش بار قرمز – شرح خطا : دمای بیش از حد لوله کندانسور – کد خطا : یک بار سبز چهار بار قرمز – شرح خطا : سنسور لوله خروج