نمایندگی بوتان در تهران

ارور یا خطای پکیج های بوتان

کد خطاهای پکیج بوتان مدل روما Roma

کد خطا : A01

 • معنی کد: روشن نشدن مشعل
 • در صورت نمایش این کد خطا در پکیج شعله تشکیل نمی شود.
 • علل بروز این مشکل:
 • خرابی جرقه زن
  خرابی شیر گاز
  قطعی گاز
  راه حل رفع این مشکل
 • شیر کنترل گاز دستگاه را باز می کنیم، در صورتی که جرقه زن عمل کند ولی دستگاه روشن نشود، مشکل از عدم اتصال جرقه بر روی برنر است.
  در صورتی که شیر کنترل گاز مسیر را باز نکند ولی جرقه زن عمل کند، به احتمال مشکل از سوختن بویین شیر گاز است.
  در صورت تشکیل شعله و خاموش شدن سریع آن مشکل از حسگر شعله و یا یون تشخیص شعله می باشد.
  در حالت بعدی چنانچه جرقه زن عمل کند، مسیر گاز هم باز شود ولی شعله تشکیل نشود، مشکل دستگاه به دلیل استاندارد نبودن فاصله بین الکترود جرقه زن تا برنر می باشد.

کد خطا : A02

 • معنی کد خطا: وجود مشکل در کلید حرارتی
 • علل بروز این مشکل:
 • خرابی پمپ به علت سوختگی، لقی روتور و یا جام شدن آن
  رسوب گرفتگی مبدل ثانویه یا رادیاتورها در حالت زمستانه
  کثیف شدن صافی برگشت
  خراب شدن شیر موتوری یا معیوب بودن فنر بای پاس
  راه حل رفع این مشکل
 • چنانچه این کد خطا قبل از آغاز به کار دستگاه نمایش داده شود، کلید حرارتی به خودی خود خراب است.
  در صورتی که بعد از روشن کردن پکیج این کد خطا نمایش داده شود، مشکل به دلیل یکی از دلایل ذکر شده در قسمت فوق می باشد که برای یافتن علت اصلی بروز این کد باید هر کدام از قسمت های بیان شده یکی یکی بررسی شوند.

کد خطا : A03

 • معنی کد: وجود مشکل در سیستم تخلیه دود سیستم
 • علل بروز این مشکل :
 • خرابی پرشر دود
  خرابی ترموستات دود
  وجود نقص در مجموعه فن دستگاه
  راه رفع این مشکل
 • چنانچه پکیج از نوع بدون فن باشد، قطعا مشکل از ترموستات دود دستگاه است که با یکسره کردن آن و سپس ریست کردن پکیج می توان این مشکل را رفع کرد.
  در صورت فن دار بودن پکیج ابتدا باید پرشر سوئیچ هوا در دستگاه تست شود.
  در مرحله بعد شیلنگ پرشر باید بررسی شود تا هیچ گونه انسدادی در داخل شیلنگ نبوده و ونتوری کاملا تمیز باشد.
  در حالتی که با کار نکردن فن این ارور نمایش داده می شود، پروانه فن باید بررسی شود که کاملا رون باشد و فن سالم باشد.

کد خطا : A04

 • معنی کد: کم بودن فشار آب در دستگاه
 • علل بروز این مشکل:
 • خرابی کلید حداقل فشار آب
  خرابی پرشر سوییچ آب
  راه حل رفع این مشکل:
 • در صورت مشاهده این مشکل ابتدا عقربه فشار پکیج را بررسی می کنیم، زیرا در برخی موارد گیر کردن عقربه مانومتر سبب بروز این کد خطا می شود.
  در مرحله بعد از بررسی عقربه فشار سنج دستگاه باید به سراغ شیر پرکن پکیج رفته و با باز کردن آن سعی کنیم فشار دستگاه را تا نزدیک ۲ بار برسانیم.
  چنانچه با باز کردن شیر پر کن باز هم عقربه فشار سنج حرکت نکرد، به احتمال زیاد مشکل از رسوب گرفتن غلاف مانومتر است. در غیر این صورت پرشر سویچ آب نیاز به بررسی و تعویض دارد.

کد خطا : A06

 • معنی کد: وجود مشکل در سنسور NTC آب مصرفی
 • راه حل رفع این مشکل: سنسور NTC مصرفی باید بررسی و تعویض شود.

کد خطا : A07

 • معنی کد: این کد خطا به معنی وجود مشکل در سنسور NTC گرمایش یا رادیاتورها می باشد.
 • راه حل رفع این مشکل: سنسور NTC مدار گرمایش باید بررسی و تعویض شود.

کد خطا : A11

 • معنی کد: حسگر دمای سیستم قبل از فرمان برد وارد عمل شده است. در این حالت پکیج به صورت انفجاری روشن می شود.
 • علل بروز این مشکل:
 • تنظیم نبودن فشار گاز مناسب
  عدم تنظیم فاصله الکترود جرقه زن تا برنر
  راه حل رفع این مشکل:
 • بررسی فشار گاز دستگاه
  تنظیم فاصله الکترود جرقه زن تا برنر که در حدود ۳ تا ۵ میلی متر می باشد.

کد خطا : ADJ

 • معنی کد: تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایش
 • علل بروز این مشکل:
 • وجود مشکل در پرشر دود
  وجود نقص در مجموعه فن
  خرابی کلید حداقل فشار آب
  راه حل رفع این مشکل:
 • در صورتی که این کد خطا در حالت زمستانه-تابستانه همزمان با باز شدن شیر آب به صورت چراغ چشمک زن نمایش داده شود، مشکل از پرشر دود و یا مجموعه فن است، که باید این دو قطعه بررسی شوند.
  اما در صورت نمایش این کد خطا به صورت چراغ چشمک زن در حالت زمستانه- تابستانه مشکل از کلید حداقل فشار آب بوده و این قطعه نیاز به بررسی دارد.

کد خطاهای پکیج بوتان مدل بنسره پرو Benessere Pro

کد خطا : ۱۰

 • معنی کد: قطع شدن گاز و در نتیجه عدم تشکیل شعله در دستگاه.
 • علل بروز این مشکل:
 • خرابی سنسور تشکیل شعله
  قطع شدن گاز ورودی به سیستم

کد خطا : ۱۱

 • معنی کد خطا: انفجاری روشن شدن پکیج.
 • علت اصلی بروز این مشکل: عدم کار کرد صحیح جرقه زن

کد خطا : ۲۰

 • معنی کد: وجود مشکل در کلید حرارتی دستگاه.
 • علت بروز این مشکل: خرابی سنسور کنترل دمای مبدل اولیه

کد خطا : ۲۱

 • معنی کد: خرابی یا قطع سنسور دما روی مشعل.
 • علل بروز این مشکل:
 • خرابی سنسور تشخیص شعله
  خرابی سنسور جرقه زن

کد خطا : ۲۲

 • معنی کد: وجود نقص در سنسور دود دستگاه.
 • علت بروز این مشکل: سنسور دود خراب است و نیاز به بررسی و تعویض دارد.

کد خطا : ۳۰

 • معنی کد: خرابی فن و کلید ایمنی دود بعد از یک دقیقه از روشن کردن پکیج.
 • علل بروز این مشکل:
 • مسدود بودن مسیر خروجی دود
  عدم کار کرد درست قطعات

کد خطا : ۳۱

 • معنی کد: خرابی فن و کلید ایمنی دود قبل از یک دقیقه.
 • علت بروز این مشکل: بسته بودن مسیر خروجی دود

کد خطا : ۴۰

 • معنی کد: پایین بودن فشار آب بیش از یک دقیقه.
 • علل بروز این مشکل:
 • سوراخ بودن منبع انبساط
  کم بودن فشار آب ورودی

کد خطا : ۴۱

 • معنی کد: پایین بودن فشار آب کمتر از یک دقیقه.
 • علل بروز این مشکل:
 • سوراخ بودن منبع انبساط
  کم بودن فشار آب ورودی

کد خطا : ۴۲

 • معنی کد: وجود نقص در حسکر فشار آب دستگاه.
 • علت بروز این مشکل: از کار افتادن سنسور تشخیص آب در دستگاه

کد خطا : ۵۱ تا ۵۹

 • معنی کد: وجود نقص در برد کنترل دستگاه.
 • راه حل رفع این مشکل:
 • تمامی برنامه ها را به حالت پیش فرض برگردانده و دستگاه را ریست کنید.
  تمامی سیم پیچی دستگاه را بررسی کنید.
  اتصالات سیستم را چک کنید.
  جرقه زن دستگاه را بررسی کنید.

کد خطا : ۶۰

 • معنی کد: وجود نقص در NTC آب گرم مصرفی.
 • علت بروز این مشکل: خرابی سنسور آب مصرفی

کد خطا : ۷۱

 • معنی کد: وجود نقص در NTC مدار گرمایش.
 • علت بروز این مشکل: خرابی سنسور مدار گرمایش

کد خطا : ۷۷

 • معنی کد: خرابی NTC گرمایش از کف
 • علت بروز این مشکل:
 • وجود مشکل در سنسور گرمایش از کف

کد خطا : J0

 • معنی کد: خرابی برد کنترل
 • علت بروز این مشکل: وجود نقص در کابل ارتباطی بین کنترل و برد نمایشگر

کد خطا : J1

 • معنی کد: این کد به نشانه در حالت کنترلی بودن شوفاژ است.

کد خطاهای پکیج بوتان مدل کالدا ونزیا Calda venezia

 مشکلاتی که امکان دارد در پکیج دیواری اتفاق بیافتد؟

ایراد : روشن نشدن مشعل پکیج دیواری بوتان

دلایل : نوسان فشار آب ، نوسان جریان برق ، نقص در ورودی گاز، فشار هوا نقص دارد، کمبود فشار گاز

راه حل : تامین فشار آب، استفاده از محافظ برق، تعویض شیر ورودی گاز، تعویض سوئیچ فشار هوا و تماس با اداره گاز

عیب یابی پکیج دیواری مدل کالداونزیا
 

ایراد : غیر فعال شدن پمپ پکیج بوتان

دلایل : قطع شدن برق ورودی، اتصال ناقص سیم کشی، سوختن پمپ، گرفتگی پمپ، اتصال سیم کشی داخلی

راه حل: چک کردن پریز، فیوز و سیم کشی داخلی را چک کنید، تعویض و سرویس پمپ

ایراد : سرد بودن آب رادیاتورها

دلایل : کاهش فشار گاز، رسوب گرفتن مبدل، خراب شدن سنسور گرمایش، اشکال در ورودی گاز، اشکال در طراحی اولیه سایز لوله گاز ورودی

راه حل : تماس با اداره گاز، رسوب زدایی و اسید شویی مبدل، تعویض کنترل کننده گرما، تعویض شیر ورودی گاز، تعویض لوله کشی ورودی گاز (از راه قانونی)عیب یابی پکیج دیواری مدل کالداونزیا

خدمات و تعمیرات بوتان:
 

ایراد : کاهش دمای آب مصرفی
دلایل: رسوب گرفتن مبدل، کاهش فشار گاز، ایراد در سنسور آب گرم مصرفی

راه حل : رسوب زدایی و اسید شویی مبدل، تماس با اداره گاز، کنترل کننده آب گرم را چک و یا تعویض نمایید.

ایراد : روشن شدن مشعل به حالت انفجاری

دلایل : فشار گاز نامناسب، عیب در الکترود جرقه زن، فاصله نامناسب الکترود جرقه زن

راه حل : ورودی شیر گاز را تنظیم کنید، الکترود را تعویض نمایید، در محدود ۳ الی ۵ میلیمتر تنظیم شود.

ایراد : خاموش و روشن شدن مداوم

دلایل: میزان گردش آب مدار گرمایش پایین می باشد، ظرفیت و تعداد رادیاتورها مناسب نمی باشد.

راه حل : شیر مدار را بیشتر باز نمایید، تعداد رادیاتور را افزایش دهید.

ایراد : سر و صدای بیش از اندازه پکیج

دلایل : وجود هوا در سیستم، عملکرد بد رتور

راه حل : انجام هواگیری، تعویض قطعه ترور پمپ پکیج بوتان

ایراد : قطع شدن مداوم دودکش

دلیل : بسته بودن مسیر دودکش پکیج بوتان

راه حل : باز کردن راه دودکش و تعویض آن در صورت نیاز

ایراد : عدم نمایش صحیح دمای آب

دلیل : احتمال خرابی NTC

راه حل : بررسی این قطعه و تعویض آن

ایراد : یخ زدن آب پکیج و جام شدن پمپ پکیج بوتان

دلایل : کارکرد نامناسب سیستم ضد یخ زدگی و ضد گریپاژ، عدم تزریق ضد یخ داخل مدار قبل از زمستان

راه حل : بررسی این دو سیستم و انجام تعمیرات لازم، تزریق ضد یخ به مدار شوفاژ

ایراد : پایین بودن فشار آب

دلایل : کم بودن فشار آب شهری یا نشتی رادیاتورها، لوله کشی و اتصالات پکیج

راه حل : استفاده از پمپ آب خانگی برای افزایش فشار آب، گرفتن نشتی های موجود در سیستم

ایراد : زرد بودن شعله مشعل پکیج بوتان

دلایل : عدم مکش مناسب دودکش، نبود هوای کافی در محیط، کثیفی مشعل ها، عدم تناسب قطر مشعل با نوع گاز

کد خطای پکیج بوتان مدل کالداونزیا
مصرفی، دوده داشتن دیگ و دودکش
 

راه حل : بررسی مسیر دودکش، تعبیه دریچه برای ورود هوا، کنترل قطر مشعل، تمیز کردن مشعل ها، دیگ و دودکش

خدمات و تعمیرات بوتان سنتر در تهران آماده ارائه خدمات به مشتریان بوتان می باشد…

ایراد : پایین آمدن مکرر فشار آب پکیج بوتان

دلایل : نشتی آب در پکیج، لوله کشی و مسیر رادیاتورها

راه حل : کنترل تمامی موارد و نشتی گرفتن آنها

ایراد : گرم نشدن رادیاتورها با وجود روشن بودن شعله در پکیج دیواری بوتان

دلایل : بسته بودن مسیر رفت و برگشت رادیاتورها، وجود هوا در درون سیستم، عدم گردش پمپ، فشار پایین آب، اتصال اشتباه رفت و برگشت رادیاتورها به پکیج

راه حل : باز کردن والو رفت و برگشت رادیاتورها، هواگیری، بررسی پمپ و پروانه آن، بالا بردن فشار آب، اتصال درست رفت و برگشت…

چراغ قرمز ثابت

۱. ایراد در ان تی سی شوفاژ

دلیل ( قعطی یا خرابی سنسور گرمایش )

۲. قطع شدن ترموستات دود

دلیل ( داغ شدن بیش از ۷۵ درجه ی کلاهک تعدیل )

۳. عدم تشکیل یا تشخیص شعله

دلیل ( بسته بودن شیر گاز یا خرابی الکترود تشخیص شعله )

۴.اشکال در کیلید حداقل فشار آب  «« بخوانید 

دلیل ( افت فشار پکیج و نیاز به تنظیم شیر پر کن بخوانید )

۵. خرابی برد پکیج

چراغ قرمز چشمک زن

۱. باز شدن کلید حرارتی

دلیل ( در هنگام داغ شدن بیش از ۱۰۵ درجه ی مبدل اصلی )

که میتواند به خاطر ایجاد رسوب و یا اشکال در پمپ ویا باز شدن مسیر بای پس باشد

چراغ سبز ثابت

مشعل روشن است و پکیج در حال کار است.

چراغ سبز چشمک زن ( نیم ثانیه روشن _ یک ثانیه خاموش )

حالت آماده به کار (عدم تقاضا)

چراغ سبز چشمک زن ( نیم ثانیه روشن _ نیم ثانیه خاموش )

حالت زمستانه

حالت انتظار

اشکال در پرشر دود و مجموعه ی فن

گریپاز بودن پمپ

اشکال در کلید حداقل فشار آب ( تا ده دقیقه )

قفل کردن ان تی سی ها روی یک مقاومت کاذب

اشکال در فشار چگالیده

چراغ زرد ثابت

قطع شدن ان تی سی مصرفی

چراغ زرد چشمک زن

وضعیت حداکثر توان

کد خطاهای پکیج بوتان مدل پرلا Perla

پکیج بوتان perla pro پرلا پرو
پکیج بوتان perla pro پرلا پرو

کد خطا: E01

 • معنی کد: عدم تشکیل شعله در دستگاه
 • علل بروز این مشکل:
 • وجود نقص در شیر گاز
  عمل نکردن جرقه زن
  خرابی حسگر شعله

کد خطا: E02

 • معنی کد: خرابی یا عدم عملکرد کلید حرارتی
 • علل بروز این مشکل:
 • وجود قطعی در مدار
  خرابی کلید حرارتی مبدل و نیاز به تعویض آن

کد خطا: E03

 • معنی کد: وجود مشکل در پرشر دود، مجموعه فن و یا ترموستات دود دستگاه
 • علل بروز این مشکل:
 • خرابی پرشر دود
  وجود نقص در ترموستات دود دستگاه
  عمل نکردن مجموعه فن پکیج

کد خطا: E04

 • معنی کد: عدم وجود فشار آب مناسب در مدار گرمایش
 • روش رفع این مشکل:
 • با باز کردن شیر پرکن پکیج فشار دستگاه را به میزان استاندارد آن می رسانیم.

کد خطا: E06

 • معنی کد: این کد زمانی نمایش داده می شود که NTC آب گرم مصرفی قطع باشد.
 • علل بروز این مشکل:
 • قطعی سنسور تشخیص دمای آب گرم مصرفی
  خرابی NTC آب گرم مصرفی

کد خطا: E07

 • معنی کد: کد E07 زمانی نمایش داده می شود که NTC مدار گرمایش قطع باشد.
 • علل بروز این مشکل:
 • قطعی سنسور تشخیص دمای آب مدار گرمایش
  خرابی NTC مدار گرمایش

کد خطا: E11

 • معنی کد: شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیر گاز حس شده است.
 • علل بروز این مشکل:
 • خرابی شیر گازی
  بروز نقص در برد پکیج

کد خطا: ADJ

 • معنی کد: تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش
 • علل بروز این مشکل:
 • عمل کردن کلید فشار
  قطعی کابل متصل به ترموستات ایمنی دود
  کم بودن فشار آب در مدار گرمایش

کد خطاهای پکیج بوتان مدل سی وی CV

کد خطا: E1

معنی کد: نبود شعله و قطع بودن گاز دستگاه. وضعیت سیستم در این حالت به صورت قفل دائم است.

کد خطا: E2

معنی کد: قفل شدن کلید حرارتی مبدل و یا قطع ارتباط آن با برد. وضعیت سیستم در این حالت به صورت قفل دائم است.

کد خطا: E3

معنی کد: رفع نشدن مشکل دودکش و یا کلید ایمنی فشار دود پس از ۲ دقیقه. وضعیت سیستم در این حالت به صورت قفل دائم است.

کد خطا: E4

معنی کد: وجود مشکل در مدولاتور شیر گاز دستگاه. وضعیت سیستم در این حالت به صورت هشدار است.

کد خطا: E5

معنی کد: وجود نقص در سنسور حرارتی مدار گرمایش. وضعیت سیستم در این حالت به صورت قفل دائم است.

کد خطا: E6

معنی کد: وجود نقص در سنسور حرارتی مدار آب گرم مصرفی. وضعیت سیستم در این حالت به صورت هشدار است.

کد خطا:E7

معنی کد: وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش قبل از روشن شدن فن. وضعیت سیستم در این حالت به صورت قفل موقت است.

کد خطا: E8

معنی کد: وجود اشکال در حسگر دمای محیط خارجی. وضعیت سیستم در این حالت به صورت هشدار است.

کد خطا: E9

معنی کد: رسیدن دمای آب مدار گزمایش به بیش از ۹۵ درجه سانتی گراید. وضعیت سیستم در این حالت به صورت قفل موقت است.

کد خطا: E13

معنی کد: وجود اشکال در برد پکیج. وضعیت سیستم در این حالت به صورت قفل دائم است.

کد خطا: E15

معنی کد: وجود نقص در دودکش و یا کلید ایمنی فشار دود. وضعیت سیستم در این حالت به صورت قفل موقت است.

کد خطا: E17

معنی کد: فعال شدن ترموستات دود دستگاه. وضعیت سیستم در این حالت به صورت قفل دائم است.

کد خطا: E25

معنی کد: یخ زدن مبدل اصلی دستگاه. وضعیت سیستم در این حالت به صورت قفل موقت است.

کد خطا: E27

معنی کد: وجود اشکال در کلید ایمنی حداقل فشار آب. وضعیت سیستم در این حالت به صورت قفل موقت است.

کد خطا: E29

معنی کد: وجود نقص در مدار برق رسانی شیر گاز دستگاه. وضعیت سیستم در این حالت به صورت قفل دائم است.

کد خطا: E99

معنی کد: خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه. وضعیت سیستم در این حالت به صورت قفل موقت است.

راه حل رفع اشکال کدهای E1-E2-E4-E7-E8-E9-E15

چنانچه دستگاه در حالت تابستانی باشد، طبق روش زیر می توان این کدهای خطا را از بین برد:
ابتدا دسته انتخاب فصل دستگاه را در حالت ریست Reset قرار دهید.
بعد از ۴ ثانیه از آن وضیعت خارج شده و دسته انتخاب وضعیت دستگاه را به حالت زمستانی بچرخانید.
حال دسته تنظیم را دوباره در موقعیت تابستانی برگردانید تا مشکل دستگاه رفع شود.
چنانچه دستگاه در حالت زمستانی باشد:
ابتدا دسته انتخاب فصل دستگاه را در حالت ریست Reset قرار دهید.
بعد از ۴ ثانیه از آن وضیعت خارج شده و دسته انتخاب وضعیت دستگاه را به حالت تابستانی بچرخانید.
حال دسته تنظیم را دوباره در موقعیت زمستانی برگردانید تا مشکل دستگاه رفع شود.
نکتهبه منظور ریست کردن دستگاه در زمان نمایش ارور E2 باید ابتدا ۱۰ دقیقه صبر کنید و سپس دستگاه را ریست کنید.
راه حل رفع اشکال کد خطای E27

به منظور رفع اشکل این کد در پکیج بوتان مدل سی وی طبق دستورالعمل زیر اقدام کنید:
دسته انتخاب وضعیت دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.
حال میزان فشار آب در مدار گرمایش را از روی نمایشگر فشار بررسی کنید.
در صورتی که فشار آب بیش از ۱ بار بود، دسته انتخاب وضعیت را در یکی از حالت های تابستانی یا زمستانی قرار دهید تا سیسم به صورت خودکار اقدام به هواگیری کرده و روشن شود.
چنانچه فشار کمتر از ۱ بار بود، شیر پر کن پکیج را باز کنید تا دستگاه آبگیری کرده و از این طریق فشار پکیج بین ۵/۱ تا ۲ بار قرار بگیرد.
حال می توانید شیر پرکن را بسته و دستگاه را روشن کنید.

کد خطاهای پکیج بوتان مدل نو بنسره Nuova Benessere

کد خطا : ۰۱

 • معنی کد: قطع بودن گاز دستگاه

کد خطا : ۰۲

 • معنی کد: نشانه ای از عمل کردن کلید حرارتی روی مبدل است.

کد خطا : ۰۳

 • معنی کد: معرف عمل کردن ترموستات دود دستگاه می باشد.

کد خطا : ۰۴

 • معنی کد: به معنی نبودن آب یا فشار کم آب در مدار گرمایش است.

کد خطا : ۰۵

 • معنی کد: عدم ارتباط بین ریموت کنترل اتاق با پکیج

کد خطا : ۰۶

 • معنی کد: به معنی قطع بودن NTC آب گرم مصرفی

کد خطا : ۰۷

 • معنی کد: قطعی NTC شوفاژ

کد خطاهای پکیج بوتان مدل ورونا Verona

کد خطا : E01

معنی کد : وجود اشکال در روشن شدن مشعل

راه حل رفع این مشکل :

دسته انتخاب وضعیت را در حالت راه اندازی مجدد قرار دهید، سپس بلافاصله بعد از نمایش عبارت rES بر روی نمایشگر وضعیت پکیج را در حالت زمستانی یا تابستانی قرار دهید.
کد خطا : E02

معنی کد : عمل نمودن کلید حرارتی بر اثر بالا رفتن بیش از حد دمای آب در مدار گرمایش و یا قطع بودن کابل متصل به آن

راه حل رفع این مشکل:

دسته انتخاب وضعیت را در حالت راه اندازی مجدد قرار دهید، سپس بلافاصله بعد از نمایش عبارت rES بر روی نمایشگر وضعیت پکیج را در حالت زمستانی یا تابستانی قرار دهید.
کد خطا : E04

معنی کد : پایین بودن فشار آب در مدار گرمایش

راه حل رفع این مشکل:

چنانچه دستگاه در این حالت در وضعیت قفل موقت قرار گرفت، فشار دستگاه را چک کنید و چنانچه میزان فشار کمتر از ۳/۰ بار بود، با باز کردن شیر پرکن میزان فشار دستگاه را اصلاح کنید.
بعد از آن دستگاه را در یکی از حالت های زمستانی یا تابستانی قرار دهید.

چنانچه دستگاه در این حالت در وضعیت قفل دائم قرا گرفت، دستگاه را در حالت راه اندازی مجدد قرار داده و شیر پرکن را باز کنید تا فشار آب مدار به ۱ تا ۵/۱ بار برسد. حال با بستن شیر پرکن و قرار دادن سیستم در یکی از حالت های زمستانی یا تابستانی دستگاه را مجددا روشن کنید.
کد خطا : E06

معنی کد : خرابی سنسور دمای آب گرم مصرفی و یا قطع بودن سیم آن

راه حل رفع این مشکل:

در صورت بروز این کد شوفاژ به تامین آب گرم مصرفی ادامه می دهد، ولی دمای آب غیر آب کنترل خواهد بود و به بیش از ۵۰ درجه نخواهد رسید. برای رفع این مشکل باید با تعمیرکار پکیج تماس بگیرید.

کد خطا : E07

معنی کد : خرابی سنسور دمای آب مدار گرمایش و یا قطعی سیم آن

راه حل رفع این مشکل:

در این شرایط شوفاژ اصلا روشن نمی شود و برای رفع آن باید با تعمیرکار مجاز تماس بگیرید.
کد خطا : E09

معنی کد : عدم گردش آب در مدار

راه حل رفع این مشکل:

در این حالت دستگاه در وضعیت قطع موقت قرار می گیرد. بنابراین تنها راه حل قابل اجرا توسط مصرف کننده این است که تا آغاز به کار مجدد دستگاه منتظر بماند.
کد خطا : E11

معنی کد : پارازیت شعله

کد خطا : E12

معنی کد : قطعی سیم مدولاتور شیر گاز

کد خطا : E28

معنی کد : تکرار متوالی یک خطا بیش از ۵ بار

راه حل رفع این مشکل:

برق اصلی دستگاه را قطع کرده و چنانچه هنوز مشکل وجود داشت با سرویسکار تماس بگیرید.
کد خطا : E37

معنی کد : پایین بودن ولتاژ برق ورودی

کد خطا: E40

معنی کد : فرکانس نامناسب برق ورودی

کد خطا : E41

معنی کد : خاموش شدن مشعل بیش از ۶ مرتبه متوالی

کد خطا : E42

معنی کد : گیر کردن دکمه ها

راه حل رفع این مشکل:

با آزاد شدن دکمه ها این ارور خود به خود رفع می شود.
کد خطا: E44

معنی کد : طی شدن زمان لازم برای باز بودن شیر گاز جهت تشکیل شعله

کد خطا : E62

معنی کد : از کالیبره خارج شدن شیر گاز

کد خطا : E72

معنی کد : کافی نبودن دمای مدار گرمایش

در این مطلب سعی کردیم در خصوص کدهای خطای پکیج بوتان در انواع مدل های آن اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

اما به خاطر داشته باشید که انجام به موقع سرویس پکیج بوتان می تواند از بروز هر کدام از این مشکلات در دستگاه جلوگیری کند.