رادیاتور ایستاده آنیت مدل ورتیکال

تماس بگیرید

رادیاتور ایستاده آنیت مدل ورتیکال

ارتفاع: ۱۵۰۰ (میلی‌متر)

طول: ۵۰۰ (میلی‌متر)

تعداد پره: ۷ (عدد)

ضخامت سطح خیس: ۲ (میلی‌متر)

حجم آبگیری: ۰.۳۶ (لیتر)

سطح تماس با هوا: ۱.۸ (مترمربع)

کانال عبور هوا: ۲ (عدد)

ظرفیت حرارتی هر پنل: ۳۱۵۰ (کیلوکالری بر ساعت)

مدل پره: پایونیر