رادیاتور ایستاده آنیت مدل اپتیما

تماس بگیرید

ارتفاع: ۱۵۰۰ (میلی‌متر)

طول: ۴۲۰ (میلی‌متر)

تعداد پره: ۳ , ۶ (عدد)

ضخامت سطح خیس: ۲ (میلی‌متر)

حجم آبگیری: ۱.۵ (لیتر)

سطح تماس با هوا: ۰.۵ (مترمربع)

کانال عبور هوا: ۲ (عدد)

ظرفیت حرارتی هر پنل: ۱۸۰۰ (کیلوکالری بر ساعت)

مدل پره: اپتیما