رادیاتور آنیت مدل سوپرلوکس

تماس بگیرید

ارتفاع: ۵۰۰ (میلی‌متر)

طول: ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ (میلی‌متر)

تعداد پره: ۱۱، ۱۴، ۱۷ (عدد)

ضخامت سطح خیس: ۲ (میلی‌متر)

حجم آبگیری: ۰.۱۲ (لیتر)

سطح تماس با هوا: ۰.۴ (مترمربع)

کانال عبور هوا: ۲ (عدد)

ظرفیت حرارتی هر پنل: ۱۳۷۵، ۱۷۵۰، ۲۱۲۵

مدل پره: اکوپایونیر

طرح: بدون محدودیت