رادیاتور برقی آنیت مدل سوپرلوکس

تماس بگیرید

رادیاتور برقی آنیت مدل سوپرلوکس

ارتفاع: ۵۰۰ (میلی‌متر)

طول: ۸۰۰, ۱۰۰۰ (میلی‌متر)

تعداد پره: ۸, ۱۱ (عدد)

سطح تماس با هوا: ۰.۴ (مترمربع)

کانال عبور هوا: ۲ (عدد)

ظرفیت حرارتی هر پنل: ۹۰۰, ۱۰۵۰ 

مصرف انرژی هر پنل: ۲۲۰ (وات)

مدل پره: اکوپایونیر

طرح: بدون محدودیت