رادیاتور لوکس آنیت ، مدل برلیان

تماس بگیرید

ارتفاع: ۵۰۰ (میلی‌متر)

طول: ۵۰۰, ۸۰۰, ۱۰۰۰, ۱۲۰۰ (میلی‌متر)

تعداد پره: ۷، ۱۱، ۱۴، ۱۷ (عدد)

ضخامت سطح خیس: ۲ (میلی‌متر)

حجم آبگیری: ۰.۲ (لیتر)

سطح تماس با هوا: ۰.۵ (مترمربع)

کانال عبور هوا: ۲ (عدد)

ظرفیت حرارتی هر ۱: ۱۵۹ (کیلوکالری )

مدل پره: پایونیر